Voorwaarden

Algemene huurvoorwaarden 

OVEREENKOMST 
Het is belangrijk dat u de inhoud van deze reserverings- en huurvoorwaarden kent. Deze voorwaarden vermelden de rechten en plichten van u en Strandzicht Verhuur B.V. 

RESERVERING 
Het reserveren van een vakantieobject kan zowel online op de website, telefonisch of per e-mail. Alle vormen van reserveren zijn bindend. Indien het vakantieobject beschikbaar is in de door u gewenste periode, wordt deze op uw naam gereserveerd. De reservering wordt u per omgaande per mail bevestigd. 

RESERVERINGSKOSTEN 
De reserveringskosten gelden per accommodatie. Wanneer u genoodzaakt wordt de reservering(en) te annuleren, worden deze kosten niet gerestitueerd. 

WIJZIGINGSKOSTEN 
Na ontvangst van uw reserveringsbevestiging dient u eventuele wijzigingen met betrekking tot uw reservering per e-mail kenbaar te maken. Mocht uw wijziging van dien aard zijn dat Strandzicht Verhuur een nieuwe reserveringsbevestiging dient te maken, dan worden wijzigingskosten in rekening gebracht. Deze kosten worden u op uw nieuwe bevestiging in rekening gebracht en kunnen in geen geval worden terugbetaald. 

WIJZIGING RESERVERING(EN) 
Uiterlijk 6 weken voor de aankomstdatum van het door u gereserveerde object, kunt u uw reservering wijzigen voor een ander vakantieobject. Hiervoor worden wijzigingskosten in rekening gebracht. Uitgesloten hierop zijn last minute boekingen, ofwel reserveringen gedaan binnen 6 weken voor aankomst. Voorwaarden zijn; een zelfde verblijfsduur en tijdige berichtgeving van voorgenomen wijziging. Indien u niet aan deze eisen heeft voldaan, gelden de annuleringskosten, welke u dan in rekening worden gebracht. 

BETALING 
Op uw reserveringsbevestiging worden de betalingstermijnen vermeld. De 1e betaling (40%van de totale huursom) dient u binnen 7 dagen na de ontvangst van de reserveringsbevestiging te voldoen. De 2e betaling dient uiterlijk 6 weken voor aankomst op het rekeningnummer van Strandzicht Verhuur te zijn bijgeschreven. 

EXTRA KOSTEN 
Eventuele extra kosten ter plaatse worden voor zover mogelijk in de beschrijving van uw vakantieobject vermeld, evenals op uw reserveringsbevestiging. 

ANNULERINGEN 
Indien een overeenkomst wordt geannuleerd is de huurder naast de verschuldigde reservering en administratiekosten (€ 75,-) de volgende annuleringskosten verschuldigd: 
• Annulering dient u, na telefonische melding, binnen 48 uur per mail te bevestigen. 
• Bij annulering tot de 42e dag voor aankomstdatum: u bent 20% van de reissom verschuldigd aan Strandzicht Verhuur BV. 
• Bij annulering vanaf de 42e dag tot de 28e dag voor aankomstdatum: u bent 50% van de reissom verschuldigd aan Strandzicht Verhuur BV. 
• Bij annulering vanaf de 28e dag tot de 14e dag voor aankomstdatum: u bent 90% van de reissom verschuldigd aan Strandzicht Verhuur BV. 
• Bij annulering 2 weken van de dag van aankomst of later bent u de volledige reissom verschuldigd aan Strandzicht Verhuur BV. 
Wanneer Strandzicht Verhuur BV gedwongen wordt om wat voor reden dan ook het door u gereserveerde vakantieobject te annuleren, dan worden de volgende regels en verplichtingen in acht genomen: 
• Strandzicht Verhuur BV brengt u eerst telefonisch van de annulering op de hoogte, gevolgd door een schriftelijke bevestiging. 
• Strandzicht Verhuur BV verplicht zich een gelijkwaardig of beter vakantieobject als alternatief aan te bieden. 
• Strandzicht Verhuur BV zal trachten het alternatief onder gelijke voorwaarden (lees: huursom en extra kosten) aan te bieden, maar kan hier geen garantie voor afgeven. Indien de huurder het alternatief niet accepteert, of als Strandzicht Verhuur BV geen passend of gelijkwaardig alternatief kan aanbieden dan wordt de reeds betaalde reissom per omgaande op rekeningnummer van de huurder teruggestort. De huurder kan verder geen enkel recht ontlenen, dan het reeds terug te vorderen bedrag als vermeld. 

ANNULERINGS- EN/OF REISVERZEKERING 
• Wij adviseren u een annuleringsverzekering af te sluiten. 

VERBLIJFSDUUR 
Op de dag van aankomst kunt u uw vakantieobject betrekken tussen 15.00-17.00 uur. Bij aankomst later dan 17.00 uur worden de sleutels in een sleutelkluisje gedaan. Bij vertrek dient u uw vakantieobject bezemschoon vóór 10.00 uur te verlaten. Gebeurd dit te laat worden hier kosten voor in rekening gebracht.

HUISREGLEMENT

De eigenaar/verhuurder van het vakantieobject heeft van Strandzicht Verhuur BV de vrijheid, de huurder en/of medereizigers een huisreglement ter hand te stellen. Strandzicht Verhuur BV adviseert de huurder deze voorschriften over het gebruik van uw vakantieobject en al het andere te respecteren.

AANSPRAKELIJKHEID

Hoofdelijk aansprakelijk is diegene die de reservering heeft gedaan en wiens naam, adres en woonplaats vermeld staan op de reserveringsbevestiging.

• Gedurende uw verblijf in het vakantieobject bent (zijn) u en/of uw medereizigers verantwoordelijk voor eventuele schade, die dan wel moedwillig als per ongeluk aan het vakantieobject en/of haar inventaris is toegebracht. De eigenaar/verhuurder zal de ontstane schade verhalen op u en uw medereizigers. Indien de schade niet, of voor de eigenaar/verhuurder naar behoren is afgewikkeld, behoudt Strandzicht Verhuur BV zich het recht voor, om ook na afloop van uw vakantie in naam en op kosten van Strandzicht Verhuur BV als bemiddelaar op te treden. Deze eventuele kosten worden verhaald op de huurder en diens medereizigers.

• Strandzicht Verhuur BV is niet aansprakelijk voor eventuele bouwactiviteiten/geluidsoverlast in de directe omgeving van uw vakantieobject, alsmede beperkter openstelling van restaurants, uitgaans- en sportmogelijkheden.

BEWONING

Het is niet geoorloofd het vakantieobject met meer personen te bewonen dan is overeengekomen op uw reserveringsbevestiging. Personen die u tijdens uw vakantie bezoeken, kunnen alleen overnachten indien Strandzicht Verhuur BV hiervoor toestemming verleent. Wij zijn een familiepark en dan ook niet geschikt voor groepen jeugd, indien bij het inchecken dan toch om een groep jeugd gaat zijn wij genoodzaakt om hier extra borg voor te rekenen (deze dient terplekke worden voldaan)

HONDENREGELEMENT

Wij hebben er geen moeite mee als u uw hond(en) meeneemt. Uiteraard verwachten wij dan wel, in alle redelijkheid, dat uw huisdier(en) dan geen overlast bezorgen aan medebewoners van ons park of strandbezoekers. Tevens verwachten wij ook van u dat u zelf uitwerpselen, braaksel, haren van ruiende honden etc. opruimt. Wij brengen € 5,00 in rekening per hond per nacht voor extra schoonmaakkosten. Honden zijn uiteraard NIET toegestaan onder de douche, op de bank, bedden of ander meubilair. Mochten hier hondenharen worden aangetroffen, dan wordt het weggegooid en wordt de vernieuwing verrekend met borg, evenals andere schade en bevuiling. Wij houden de huisjes graag netjes voor alle gasten. Het is niet aan te raden een hond alleen in het huisje te laten. Op het park moeten honden zijn aangelijnd.